1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİSİ

SATICI

Ticari unvan : Primos De Colombia Kahve Mamülleri Gıda Tur.İnş.Dağ.Paz.ve San.Tic.Ltd.Şti.(Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

Adres :Suadiye Mah.Noter SK.No:1/A Kadıköy – İSTANBUL

Telefon : 05397722546

Faks : 

Eposta adresi :[email protected]

ALICI

(Bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır. )

Ad soyad :  …………..

Eposta : ………......

Tarih : ………......


 

ÜRÜN

Sözleşmeye konu olan siparişe ait ürünler ve/veya hizmetlerin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

……………………………………

2. TESLİMAT

Sipariş, SATICI ile anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. SATICI, siparişe ait sözleşmenin oluştuğu tarihten 30 gün içerisinde sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

ALICI, ayrıca, nakliye, teslim ve benzeri sebeplerle ek masrafların çıkması halinde bunları karşılayacağını anladığını ve bunu kabul ve taahhüt ettiğini teyit etmiş olur. Teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

Olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) söz konusu ise SATICI, 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ile ilgili olarak ALICI ile irtibata geçerek haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

SATICI sipariş edilen ürünler ve/veya hizmetlerin tedarik edememesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI'yi bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir. ALICI onay vermediği hallerde sipariş iptal edilir ve ödemeye ilişkin iade gerçekleştirilir. (Sözleşme feshine ilişkin akdi hükümler uygulanır.)

ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nin adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. ALICI adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile irtibata geçip siparişin sevkiyatını takip ve düzenlemek sorumluluğundadır. ALICI’nın, SATICI’nın belirleyeceği kargo firmasından başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili kargo firmasına tesliminden itibaren ürünün ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

3. CAYMA HAKKI

ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi,

3.a.) Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

3.b.) Mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise; ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Siparişte birden fazla sevkiyat söz konusu ise son teslim edilen parçanın teslim tarihi cayma hakkı için dikkate alınır.

Cayma bildirimi, cayma hakkı süresi içerisinde www.primosdecolombia.com adresinde yer Hesabım/Siparişlerim bölümünden gerçekleştirilebilir. Cayma hakkı bildirimi halinde ALICI tarafından seçilen siparişinin ilk sevkiyatı için kargo firması SATICI tarafından görevlendirilecektir.


 

4. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ve/veya hizmete ilişkin olarak ALICI'ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

5. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra ALICI sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

6. YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe A Hakem Heyetleri ile bu sınırı aşan durumlarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir