{TESLIMATALICI}

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : primos de colombia
Adresi : bağdat cad.suadiye mah.noter sok
Telefon :05397722546
Fax :
E-mail:[email protected]

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {FIRMAUNVAN} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : {TARIH}
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, {FIRMAUNVAN} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

{FIRMAUNVAN}

ALICI

{TESLIMATALICI}

 

​ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1 SATICI Ticari unvan    : Primos De Colombia Kahve Mamülleri Gıda Tur.İnş.Dağ.Paz.ve San.Tic.Ltd.Şti.(Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

Adres        : Suadiye Mah.Noter SK.No:1/A Kadıköy – İSTANBUL Telefon    : 05397722546 Faks        : ………… Eposta adresi    : [email protected]  Mersis No    : 0733072482200001

1.2 ALICI Adı Soyad / unvan    :  ………..

Adres            : ………

Telefon        : …………

Eposta adresi        : ………..

2. KONU

SATICI’nın internet sitesi www.primosdecolombia.com'da "ALICI" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketinin Korunması Hakkında  Kanun ve bu kanuna dayanılarak 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği  ve sair mevzuat uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. 3. SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir; …………………………………………………………………….    

• Sipariş edilen ürünler en fazla 30 gün içerisinde teslim edilir.    

• Siparişiniz kargoya verildikten sonra bir e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

4. CAYMA HAKKI SATICI, ALICI’nın,

3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa)  tesliminden itibaren, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya  sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var oldu- ğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı ve malın bedelini iade etmeyi taahhüt eder. SATICI, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yöneltti- ği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü SATICI veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı kullanılması nedeni ile iade edilen ürüne ilişkin kargo/nakliyat bedeli SATICI tarafından ödenecektir.

Cayma bildirimini Adres        :  Primos De Colombia Kahve Mamülleri Gıda Tur.İnş.Dağ.Paz.ve San.Tic.Ltd.Şti.(Bundan böyle "SATICI" olarak

Telefon    :05397722546 Faks        : ………

Eposta adresi    :[email protected] Üzerinden yapabilirsiniz

5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Mevzuat uyarınca cayma hakkı kullanılamayacak ürünler söz konusu olduğunda bu hak kullanılamaz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre bunlar;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICInin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısın- dan uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğ- lence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICIye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICInin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6. GENEL HÜKÜMLER        

6.1 ALICI, www.primosdecolombia.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm  vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hu- suslara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.        

6.2 ALICI işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması  gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.         6.3 ALICI’nın satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin tesli- matın yapılmasını istediği adrese ilişkin SATICI’nın internet sitesinde açıklanan süre içinde ancak yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.         6.4 ALICI, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.         6.5 ALICI satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.         6.6 ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan  talebinin karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.         6.7 SATICI, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere  sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu ALICI’ya bildir- mek zorundadır. Bu takdirde SATICI’nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. SATICI, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli müşteriye iade etmekle yükümlüdür.         6.8 İade işlemlerinde Vergi mevzuatı uygulanacaktır.         6.9 SATICI internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir. 7. YÜRÜRLÜK İşbu sözleşme ALICI tarafından gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra okunmuş içeriği tüm bilgiler ve koşullar kabul edilmiştir. Ödeme Şekli        : ………. Sözleşme Tarih    : ……….      8. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe  Hakem Heyetleri ile bu sınırı aşan durumlarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Website Gizlilik ve Güvenlik Politikası Sayın Site Ziyaretçisi, Türkçe yayın yapan “www.primosdecolombia.com” internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.), Primos de Colombia  Ltd. (bundan böyle “PRIMOS DE COLOMBIA” olarak anılacaktır.)’ye ait olup, PRIMOS DE COLOMBIA tarafından işletilmektedir.  Site'de yer alan her türlü görsel ve yazılı içerik, servis ve uygulamalar, PRIMOS DE COLOMBIA ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Site’nin ziyaret edilmesi ile ve/veya Site aracılıyla sunulan içerik ve hizmetlerden  yararlanma talebi ile işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir. www.primosde.com sitesinde kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına  yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece www.primosdecolombia.com  dışında üçüncü kişilerle hiç bir suretle  paylaşılmaz. Site’de girilen bilgilerin (özlük bilgileri, kredi kartı bilgileri, iletişim bilgileri ve kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL/[●] sistemi ile korunmaktadır. Site üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler için kullanıcılardan temin edilen  bilgiler, ilgili servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya  da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere yalnızca Site kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde PRIMOS DE COLOMBIA personeli ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların personeli tarafından ulaşılabilmektedir.  Bu kapsamda Site kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Site’nin hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.  Site kullanıcısının yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermesi nedeniyle Site’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı taz- min yükümlülüğü Site kullanıcısına aittir. Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak  maddi ve manevi zararlardan dolayı Site herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site, kullanıcılarını Site üzerinden verilecek  tüm içerik, hizmet ve ürünler hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Site’de yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema,  uygulama ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, PRIMOS DE COLOMBIA ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir. Site’nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer  tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Site adına saklıdır. Site’de yayınlanan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin  kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bun- larla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran PRIMOS DE COLOMBIA ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar aittir. Site, içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcı- ların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. Site’de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan veyahut olası sair zarar ve masraflardan dolayı Site hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez. Site, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda yer almayan  hususlarda İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Site’nin, bu Site’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Site’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların  hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır..